İyi Örnekler ve Özel Oturum Başvuru Örneği

KONUŞMACI BİLGİLERİ
Adı, Soyadı: Serap Erdoğan
Kurum adı/Unvan: Anadolu Üniversitesi- Profesor Doktor
Özgeçmiş: Prof. Dr. Serap Erdoğan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
2016 Mart ayından bu güne kadar Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği-TOÖEGD Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Organizasyonun (Organisation Mondiale Pour L’Education Prescolaire-OMEP) Milli Komitesi Başkanı olarak görevini yürütmektedir.
2015 yılından bu güne Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programının koordinatörlüğünü yürütmekteyim ve derslerin uzaktan eğitim ile yürütülmesi sürecinde etkin görev almaktadır.
Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde çocukların matematik becerilerini desteklemeye yönelik “Çocukların Matematik Atölyesi” adlı merkezin kurucu üyesi ve başkanı olarak görev yapmaktadır.
TRT çocuk tarafından yayınlanan “Ege ve Gaga” çizgi filminin çocuk gelişimi danışmanlığını yürütmektedir.
Kasım 2015 – Temmuz 2017 dönemini kapsayan 115K419 numaralı “Okul Öncesi Öğretmenleri için e-Mentörlük Temelli Eğitim (e-MENTE: OÖÖ)” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinde proje yürütücü olarak görev almıştır. Proje sonucunda MENTE:OÖÖ Programının okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklediğini ve e-mentörlük yaklaşımını temel alan öğretim yönetim sisteminin öğretmene ulaştırmada etkili bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretmen eğitiminde mentörlük üzerine araştırma yapmak üzere İngiltere’nin Canterbury kentinde bulunan Canterbury Christ Church University’inde bir yıllık misafir araştırmacı olarak görev yapmaktadır.
Deneyim Paylaşımının Başlığı: İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi: İzlenimler, Gözlemler Ve Değerlendirmeler
Deneyim Paylaşımı İçerik Hakkında Açıklama: Doç. Dr. Serap Erdoğan ve Doç. Dr. Nalan Kuru erken çocukluk eğitimi alanında post doktora yapmak üzere misafir öğretim üyesi olarak davet edildikleri İngiltere’deki Canterbury Christ Church Üniversitesi’nde geçirdikleri bir yılın ardından deneyimlerini ve izlenimlerini aktaracakları bir paylaşım yapacaklardır. Deneyim paylaşımı videolar görseller eşliğinde ve beş temel soru çerçevesinde gerçekleştirilecektir:

  1. İngiltere’de okul öncesi öğretmeni nasıl yetiştiriliyor? ( CCCU Eğitim Fakültede misafir öğretim üyesi olarak takip ettikleri lisans ve yüksek lisans dersleri, aday öğretmen yetiştirme, mentörlük süreçleri hakkındaki izleminler.. )
  2. İngiltere’de Erken çocukluk eğitimi sistemi nasıl? ( İngitere’de erken çocukluk eğitimi konusunda yaptıkları araştırma kapsamında altı ay süre ile gözlem yaptıkları anaokullarından izlenimler, deneyimler, değerlendirmeler..)
  3. Erken çocukluk eğitiminde yeni neler var? ( İngiltere’de yaygın yeni yaklaşımlar hakkında yaptıkları çalışmalar, deneyimler: Familiy Links ve Emotion Coaching vb.)
  4. Neler yaşadık& Nasıl başardık? (Kişisel deneyimler ve çocukları ile post doktoraya giden iki akademisyenin İngiliz Eğitim sistemi hakkında veli olarak izlenimleri, deneyimleri..)