Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi
Kongresi / Konuşmaları

19 Haziran 2023 – 23 Haziran 2023
Eskişehir

Tema: “Çocuk ve Çocukluğa Kültürlerarası Bakış”

Alt Temalar

Farklı Kültürlerde Çocuk, Çok Kültürlü Ortamlarda Çocuk, Eğitim Programları ve Politikaları, Gelişim ve Değerlendirme, Alternatif Eğitim Modelleri, Erken Müdahale Programları, Oyun, Sanat ve Estetik, Dil Eğitimi, Değerler Eğitimi, Edebiyat, Bilim, Özel Eğitim, Aile Eğitimi ve Aile Katılımı, Risk Altında ve/veya Dezavantajlı Çocuklar, Mülteci ve Göçmen Çocuklar, Medya ve Teknoloji, Çocuk Hakları, Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Etik
00Gün
00Saat
00Dakika
00Saniye

UECEK-2023’E HOŞGELDİNİZ

2023 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi/Konuşmaları- 2023 International Early Childhood Education Congress/Talks(UECEK/K-IECEC/T-2023) “Çocuk ve Çocukluğa Kültürlerarası Bakış” ana temasıyla Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği-OMEP Türkiye tarafından 19-23 Haziran 2023 tarihlerinde Eskişehir’de Prof. Dr.Ayla Oktay ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına düzenlenecektir.

Kongremiz; erken çocukluk eğitimi alanındaki öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz ile uluslararası meslektaşlarımızın uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılması amacıyla düzenlenmektedir.  Kongre programı; çağrılı konuşmacılar, paneller, sözlü bildiri ve poster sunumlarını, EÇE Konuşmaları ise; bireysel sunumlar, atölyeler, özel oturumlar, proje paylaşımı ve STK pazarı oturumlarını kapsamaktadır.

Hakem değerlendirmelerinin ardından kabul edilen ve kongrede sunulmak üzere gerekli koşulları sağlamış olan özet bildiriler kongre bildiri özetleri kitabında elektronik olarak yayınlanacaktır. Ayrıca 2023 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi/Konuşmaları’nda sunulan ve hakem değerlendirmesi sonucu uygun görülen tam metin bildirileri, elektronik ortamda “tam metin bildiri kitabı” olarak basılacaktır. Sizleri Eskişehir’de yapılacak kongremizde görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Bildiri Özeti Gönderimi

Son Tarih: 12 Mayıs 2023

Katılımcılar İçin Son Başvuru Tarihi

11 Haziran 2023

Bildiri Değerlendirme Sonuçları

Açıklanma Tarihi: 22 Mayıs 2023

Kongre Tarihi

19 – 23 Haziran 2023

Kabul Edilen Bildiriler

SEKTÖRDE ÇALIŞAN ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSAN MEZUNLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ
Nilüfer Çeken Özbay , Elveda Kuyucak

Erken Çocukluk Döneminde Öğrenme Davranışları ve Beslenme
Mefharet Veziroğlu Çelik , Zeynep Çelik , Nisanur Akıncı , Eda Doğan , Kübra Nur Uzun

Waldorf Pedagojisinin Temelleri
Cansu Kaygısız

Değerler Eğitimi Açısından “Arkadaşım Nina” Adlı Çocuk Kitabının İncelenmesi
Elçin Geniş

WALDORF EGITIMINE KÜLTÜRLERARASI BİR BAKIŞ
Yelda Acarbay

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE MÜZİK VE HAREKETİN KULLANIMINA KÜLTÜRLERARASI BİR BAKIŞ
Işık Sabırlı

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Çocuğa Şiddet
Emine Yılmaz Bolat , Muhammed Erdal

Okul öncesi eğitimde felsefenin yeri nedir?
Deniz Dilmener Taşo

Okul Öncesi Dönem Çocukları için Çocuk Oyun Tercihi Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Musa Bardak , Asude Balaban Dağal

SESBİLİMSEL FARKINDALIKTA ETKİLİ UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİREN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
Pınar Güneri , Eda Kaman , Emrullah Göktaş

Ereğli’nin Çocuk Hali
Irem Name Özkara , Yusuf Çinik , Betül Peker

KÜÇÜK BEYAZ YALANLAR: 48-60 Yaş Aralığı Okul Öncesi Çocuklarının Prososyal Yalan Söyleme Davranışının İncelenmesi
Rümeysa Koçyiğit , Sadiye Keleş , Şevval Artan , Aysun Aydemir

Öğretmen Adaylarının Oyun Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Çalışma: Oyun Algısı Yüksek Öğretmenler Aranıyor
Ebru Yakupoğlu , Serkan Yaman

Okul Öncesi Öğretmen Adayları ile İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Oyun Algısının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Çalışma: Oyunbaz Öğretmenler Burada mı?
Serkan Yaman , Ebru Yakupoğlu

COVİD 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN ETKİLİLİĞİ VE BU DERSTE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI: NİTEL BİR ÇALIŞMA
Banu Dikmen Ada

Children’s Voices on Children’s Books: What would children love to see in children’s books? / Çocuk Kitaplarında Çocuğun Sesi: Çocuklar Kitaplarda Ne Görmek İster?
Tuba Belbağı

Kekemeliğin Çocuk ve Yetişkin Bireylere Etkisini Araştıran Nitel Bir Araştırma
Banu Dikmen Ada , Özge Durmuş , Zeynep Zibet Demirkol , Ebru Arslanbay

Okul öncesi öğretmenlerinin öz düzenlemeye yönelik tutum ve inanışları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Cansu Serttaş Franzini , Seda Saraç

Okulöncesi Öğretmenlerinin “Duyarlı Öğretmenlik” Kavramına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Nida Kılınç , Şehnaz Ceylan

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞÜ YANSITAN RESİMLİ ÖYKÜ KİTAPLARININ İNCELENMESİ
Gülsüm Hoş , Buket Şen

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Eğitim Programındaki Kazanımlara İlişkin Görüşleri
Murat Bartan , Saadet Bartan

Disney’in 2010 Öncesi ve Sonrasında Ürettiği Animasyonların Erken Çocukluk Uygunluğu ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında İncelenmesi
Kader Kaya

BEBEKLİK DÖNEMİNDE ERKEN MÜDAHALE PROGRAMI UYGULAMASININ ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: UYKU BOZUKLUĞU
Şehnaz Ceylan , Feyza Yalman , Necmettin Arat , Gülbahar Kızılboğa

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Gözünden Çocuk Hakları
Feyza Yalman , Şehnaz Ceylan

12-36 Ay Arası Bebeği Olan Annelerin Özyeterlik Algıları ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi
Esin Dibek , Izlem Savcılıoğlu , Asude Balaban Dağal

Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 60-69 Aylık Çocukların Ekolojik Ayak İzi Farkındalıklarının İncelenmesi
Merve Özer , Füsun Kurt Gökçeli

Okul Öncesi Dönemde Görülen Akran Zorbalığı Türleri ve Zorbalığa Verilen Tepkiler: Bir Meta-Sentez Çalışması
Zeynep Kishalı , Aslı Balcı

BABALARIN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE BABALIK ROLÜ ALGISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Ayşe Dilşad Atalar , Mürüvvet Kartal Baş , Elif Yeşim Üstün

Hayalimdeki Oyun Parkı: Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Parkı Algılarının Çizimleri Aracılığıyla İncelenmesi
Nefise Özok Bulut , Enise Zeynep Arslan , Zeynep Çağla Duruakan

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okul ve Ev Ortamında İzledikleri Çizgi Filmlerin Eğitsel Açıdan İncelenmesi
Nefise Özok Bulut , Yevşer Aleyna Demircan , Şehriban Demirhan

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN “OYUN DOSTU OKUL” HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Ayşe Dilşad Atalar , Belma Tuğrul , Ceylan Özbek Ayaz , Fatma Özcan , Hilal Teltik Doğanay , Şennur Niran

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKKÜLTÜRLÜ OYUNA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORİK OLARAK İNCELENMESİ
Sabiha Kurşun , Tringa Shpendi Şirin

5-6 Yaş Çocukların Mizaç Özellikleri İle Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkide Ebeveyn ve Öğretmen Duygu Sosyalleştirme Davranışlarının Aracı ve Düzenleyici Etkilerinin İncelenmesi
Kamile Mutlu , Sema Büyüktaşkapu Soydan

ÇOK KÜLTÜRLÜ ORTAMLARDA ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
Nurşin Akman , Elif Demirci

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yetiştirme Programı Bağlamında 21. Yüzyıl Becerilerinin İncelenmesi
Esra Gamze Uğur Ekşi , Aslı Yıldırım

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Belirlenmesi
Zehra Saadet Fırat , Fatma Çağlayan Dinçer

ÖĞRETMENLERİN İNTERNET GÜVENLİĞİ-BİLGİ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Ecem Muslu

60-72 Aylık Çocukların Prososyal Davranışları ile Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Beyza Çakıcı , Müslimat Oya Ramazan , Asude Balaban Dağal

TÜRKİYEDE ÇOCUK, OYUN VE OYUNCAK KÜLTÜRÜ
Melisa Gök

EÇEK 2022

Unutulmayan Anlar

Erken Çocukluk Eğitimi Konuşmaları 20-23 Haziran 2022 tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlendi.

2022

2022

2022

2022

2022

2022


Destekleyen Kuruluşlar

20+

Destekleyen Kuruluş

Kongre ve Konuşmaların Gerçekleşeceği Alan

“Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknik Kolej”