Atölye Başvuru Örneği

Atölye Başvurularında; ‘Özet Gönder’ bölümünde karşınıza çıkacak olan bildiri başlığı yerine atölye ismini, bildiri özeti yerine ise aşağıda örneği yer alan katılımcı kitlesi, katılımcı sayısı, amaç ve içerik başlıklarını yazmanız beklenmektedir. Bildiri Türü sekmesinden ise ‘Atölye’ seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.

DRAMA İLE MATEMATİK ATÖLYE ÇALIŞMASI

KATILIMCILAR: Okulöncesi öğretmenleri, Rehber öğretmenler ve ilgilenen herkese açıktır.

KATILIMCI SAYISI: 15- en fazla 20 katılımcı

SÜRESİ: 6 saat

AMAÇ: Bu çalışmada, çocuklara çeşitli matematik kavramlarının öğretilmesinde drama yönteminin kullanılması amacıyla bir atölye çalışması yapılması amaçlanmıştır.

İÇERİK: Bu çalışmada sunulacak olan etkinlikler 2006 yılında Ankara Üniversitesi doktora tezi olarak hazırlanan “Altı Yaş Grubu Çocuklarına Drama Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Matematik Yeteneğine Etkisinin İncelenmesi” konulu tezin deneysel çalışma bölümünde yer alan yirmi dört etkinlik içinden seçilmiştir. Bu çalışmada yukarıda sözü edilen yirmi dört etkinliğin içinden seçilmiş olan üç drama ile matematik çalışmasına yer verilecektir. Uygulamalarda drama aşamaları göz önünde tutularak, her bir çalışma ısınma, asıl oyun ve değerlendirme aşamalarını içerecek ve çalışmalar tanışma çalışmalarından başlanarak, ikili ve daha sonra grup çalışmalarına doğru devam edilecektir. Her bir uygulamada uygulamanın içeriğine uygun farklı materyaller(bu kısıma hangi materyalleri kullanacağınızı,bizden beklediğiniz materyalleri de ekleyebilirsiniz) ve müzikler kullanılacaktır.