Önemli Tarihler

27 Mart 2023

Bildiri özeti, atölye-workshoplar, iyi örnekler, proje sunumları, özel oturumlar başvuru başlangıç tarihi

12 Mayıs 2023

Bildiri özeti gönderimi son tarih

22 Mayıs 2023

Bildiri Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

26 Mayıs 2023

Atölye-workshoplar, iyi örnekler, proje sunumları, özel oturumlar başvuru son tarihi

29 Mayıs 2023

Atölye-workshoplar, iyi örnekler, proje sunumları, özel oturumlar değerlendirme sonuçlarının açıklanması

9 Haziran 2023

Bildirili katılım için son tarih

11 Haziran 2023

Katılımcılar için son tarih

19-23 Haziran 2023

Kongre tarihi