Katılım Ücretleri

Lisans öğrencisi:

100 .00

Lisansüstü öğrencisi:

400 .00

Öğretmen:

400 .00

Akademisyen:

800 .00

Günlük Katılım:

250 .00

Bireysel Katılım:

600 .00

Bildirili Katılım:

1000 .00